ÇEVRE POLİTİKAMIZ

10Süt olarak çevre politikamızı oluşturan temel ilkeler aşağıdaki gibidir:

 • Çevre (hava, su, toprak) kirlenmesini önlemek için doğru bir planlama yapılması,
 • Çalışanlarından başlayarak etkileşimde bulunduğu tüm özel ve tüzel kişiler ile çevresel bilinç çalışmalarının yapılması,
 • Çevre faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlama hedefi Sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimlerin çevreyle ilgili çalışmalarına katkıda bulunmak,
 • Mal ve hizmet alınan tedarikçilerle, çevre duyarlılığı sağlamak için çalışmalar yürütmek,
 • Yürütülen tüm çalışmaların çevresel analizlerinin yapılması ve proseslerde en başından sonuna kadar olan süreç incelenerek, en az atık oluşumu, en az enerji ve doğal kaynak tüketimi ile çevre dostu teknolojilerin araştırılması ve bu teknolojilere yönelmek hedeflenmektedir. Buna göre;
 • Tüm yasal mevzuatlara uyacağımızı, üretim ve kullanımlarda çevreyi olumsuz etkileyecek faktörleri minimuma indirmek için gerekli çalışmaları yapacağımızı,
 • Kirliliği oluşmadan önce önleyecek çalışmalar yapmayı,
 • Üst yönetim ve çalışanlarımıza “Temiz Çevre” olgusunu aşılayacağımızı,
 • Daha iyi bir yaşam için temiz çevre oluşturmak ve toplumumuzu bu konuda daha duyarlı olması için tüm gücümüzle çalışacağımızı,
 • Sürekli iyileştirme prensibiyle hareket edip proseslerimizde devamlı olarak iyileştirmeyi hedef alacağımızı taahhüt ederiz.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

10Süt olarak çevre politikamızı oluşturan temel ilkeler aşağıdaki gibidir:

 • Çevre (hava, su, toprak) kirlenmesini önlemek için doğru bir planlama yapılması,
 • Çalışanlarından başlayarak etkileşimde bulunduğu tüm özel ve tüzel kişiler ile çevresel bilinç çalışmalarının yapılması,
 • Çevre faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlama hedefi Sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimlerin çevreyle ilgili çalışmalarına katkıda bulunmak,
 • Mal ve hizmet alınan tedarikçilerle, çevre duyarlılığı sağlamak için çalışmalar yürütmek,
 • Yürütülen tüm çalışmaların çevresel analizlerinin yapılması ve proseslerde en başından sonuna kadar olan süreç incelenerek, en az atık oluşumu, en az enerji ve doğal kaynak tüketimi ile çevre dostu teknolojilerin araştırılması ve bu teknolojilere yönelmek hedeflenmektedir. Buna göre;
 • Tüm yasal mevzuatlara uyacağımızı, üretim ve kullanımlarda çevreyi olumsuz etkileyecek faktörleri minimuma indirmek için gerekli çalışmaları yapacağımızı,
 • Kirliliği oluşmadan önce önleyecek çalışmalar yapmayı,
 • Üst yönetim ve çalışanlarımıza “Temiz Çevre” olgusunu aşılayacağımızı,
 • Daha iyi bir yaşam için temiz çevre oluşturmak ve toplumumuzu bu konuda daha duyarlı olması için tüm gücümüzle çalışacağımızı,
 • Sürekli iyileştirme prensibiyle hareket edip proseslerimizde devamlı olarak iyileştirmeyi hedef alacağımızı taahhüt ederiz.